Kontakt

HORTUS MORAVIAE o.s. 
DIČ : CZ22672672, IČ: 22672672
Na Dílech 156/3
767 01 Kroměříž

Číslo účtu : 
ČSOB
HORTUS MORAVIAE o.s
257786678/0300

Předseda: 
MUDr. Richard Kreml
rkreml@seznam.cz

Místopředsedové: 
ing. Zdena Dokoupilová
zdenalekd@seznam.cz
+420 733 189 099

Lubor Letfus
lubor.letfus@gmail.com