Pár slov úvodem o nás

Hortus Moraviae je občanský spolek, založený r. 2006 bývalou paní kastelánkou ing. Zdenou Dokoupilovou a jejími přáteli. Jeho smyslem je snaha o ochranu a zachování kulturního a přírodního dědictví, které nám předkové zanechali v podobě krásného města Kroměříže, zámku a zahrad, a regionu Hané. Snažíme se sledovat veřejný prostor ve městě i v širším okolí, usilujeme o jeho kultivaci. Chceme, aby město Kroměříž bylo plné života, kultury a aby bylo i nadále symbolem vzdělanosti spojené s Hanáckými Athénami, nikoli mrtvou, rozpadající se relikvií.

HORTUS MORAVIAE